Recently Added Photos

Surya Mangal Vihar, Taulihawa
0
Ven Kherav Khunchok
0
Mr.Hira Ratna Bajracharya
0
Ven Pema Wangel
0
Ms Sujata Manandhar
0
Ram Lagan Chaudhary
0
Munundra Ratna Bajracharya
0
Bir Singh Ghale
0
Bhikkhu Shangpa Rinpoche
0
Ms. Nani Maiya Manandhar
0
Bhikkhu Gnanpurnik Mahasthavir
0
Tulsi Maharjan
0
Raj Kumar Chhukka
0
Asta Muni Bajracharya
1
Pro.Suwarna Sakya
0
Mr. Panchabir Singh Tuladhar
0
Mr.Buddhi Raj Bajracharya
0
Pandit Badri Ratna Bajracharya
1
Bijay Bahadur Gurung
0
Mrs. Nirmala Kansakar
0
Dr. Anup Shresthacharya
0
Nun Bhikkshuni Keshawati
0
Ven. Bhikkhu Dr. Amritananda Mahasthavir
0
Ven. U Chandramani Mahasthavir
0
Padma Sundar Shakya
0
Nippon (Japanese) Peace Pagoda
0
Peace Lamp, Lumbini
0
Swayambhu Mahachaitya, Lumbini
0
Swayambhu Mahachaitya, Lumbini
0
Korean Monastery
0
Maya Devi Temple, Lumbini
1
Maya Devi Temple, Lumbini
0
Maya Devi Temple, Lumbini
0
Swayambhu Mahachaitya, Lumbini
0
Lord Buddha's Statue
0
Lord Buddha's Statue
0
Swayambhu Mahachaitya, Lumbini
0
Swayambhu Mahachaitya, Lumbini
0
Sketch of Dharmodaya Vihar, Lumbini
0
Swayambhu Mahachaitya, Lumbini
0
Lord Buddha's Statue
0
Lord Buddha's Statue
0
Lord Buddha's Statue
0
Rev. Phanindra Ratna Bajracharya
0
Dr. Bajra Raj Shakya
0
Sagar Man Bajracharya
0
Pushpa Rajan Shakya
0
Laxmi Das Manandhar
0
Tri Ratna Tuladhar
0
Mr. Sarbagya Ratna Tuladhar
0
Mr. Omkar Prasad Gauchan
0
Mr. Drabya Man Singh Tuladhar
0
Dr. Triratna Man Tuladhar
0
Rev. Tendar Lama
0
Nun Dhammawati Guruma
0
Mr. Dabal Kaji Tuladhar
0
Sangha Nayak Rev. Aswoghosh Mahathero
0
Rev.Thungram Gyaltrul Rinpochhe
0
Suchitra Man Shakya
0
Ratna Man Shakya
0
1 - 60 of 65 Photos