Recently Added Photos

Sanu Raja Shakya
0
Padma Jyoti
0
Gambhir
0
Gam Prasad Gurung
0
0
Ven. Bhikkhu Maitri Mahathero
0
Deu Bahadur Magar
0
Mahesh Kumar Chaudhary
0
Rev. Sridhar Rana Rinpoche
0
Sagar Man Bajracharya
0
Dr. Vajra Raj Shakya
4
Man Bahadur Chaudhary
0
Dr. Keshav Man Shakya
0
Mrs. Janaki Tuladhar
0
Prem Sundar Tuladhar
0
Suwarna Muni Shakya
0
Ven. Bhaddiya Mahathero
0
Krishna Gopal Shrestha
0
Siddi Das Sayemi
0
Namgyal Shrestha
0
Chakor Man Shakya
0
Padma Jyoti
0
Krishna Man Gubhaju
0
Nabin Chitrakar
0
Ven. Thungram Gyaltul Rinpoche
0
2
0
Loke Darshan Bajracharya
2
Ven. Shangpa Rimpoche
2
Rev. Yagyaman Pati Bajracharya
0
Surya Mangal Vihar, Taulihawa
0
Ms Sujata Manandhar
1
Munundra Ratna Bajracharya
0
Bir Singh Ghale
0
Ven. Bhikkhu Gnanpurnik Mahasthavir
1
Raj Kumar Chhukka
1
Pro.Suwarna Sakya
2
Mr. Panchabir Singh Tuladhar
1
Mr.Buddhi Raj Bajracharya
2
Mrs. Nirmala Kansakar
0
Dr. Anup Shresthacharya
0
Bhikkhuni Keshawati
0
Ven. Bhikkhu Dr. Amritananda Mahasthavir
0
Ven. U Chandramani Mahasthavir
0
Padma Sundar Shakya
0
Nippon (Japanese) Peace Pagoda
0
Peace Lamp, Lumbini
0
Swayambhu Mahachaitya, Lumbini
0
Swayambhu Mahachaitya, Lumbini
0
Korean Monastery
0
Maya Devi Temple, Lumbini
1
Maya Devi Temple, Lumbini
0
Maya Devi Temple, Lumbini
0
Swayambhu Mahachaitya, Lumbini
0
Lord Buddha's Statue
0
Lord Buddha's Statue
0
Swayambhu Mahachaitya, Lumbini
0
Swayambhu Mahachaitya, Lumbini
0
Sketch of Dharmodaya Vihar, Lumbini
0
Swayambhu Mahachaitya, Lumbini
0
1 - 60 of 80 Photos

Latest News & Activities

For latest news and activities, please visit our Facebook Account