Recently Added Photos

Sanu Raja Shakya
21
Padma Jyoti
19
Gambhir
19
Gam Prasad Gurung
22
19
Ven. Bhikkhu Maitri Mahathero
19
Deu Bahadur Magar
35
Mahesh Kumar Chaudhary
25
Rev. Sridhar Rana Rinpoche
24
Sagar Man Bajracharya
24
Dr. Vajra Raj Shakya
63
Man Bahadur Chaudhary
23
Dr. Keshav Man Shakya
19
Mrs. Janaki Tuladhar
21
Prem Sundar Tuladhar
18
Suwarna Muni Shakya
19
Ven. Bhaddiya Mahathero
44
Krishna Gopal Shrestha
19
Siddi Das Sayemi
20
Namgyal Shrestha
18
Chakor Man Shakya
20
Padma Jyoti
33
Krishna Man Gubhaju
22
Nabin Chitrakar
19
Ven. Thungram Gyaltul Rinpoche
22
20
0
Loke Darshan Bajracharya
20
Ven. Shangpa Rimpoche
22
Rev. Yagyaman Pati Bajracharya
20
Surya Mangal Vihar, Taulihawa
24
Ms Sujata Manandhar
26
Munundra Ratna Bajracharya
23
Bir Singh Ghale
22
Ven. Bhikkhu Gnanpurnik Mahasthavir
22
Raj Kumar Chhukka
24
Pro.Suwarna Sakya
27
Mr. Panchabir Singh Tuladhar
29
Mr.Buddhi Raj Bajracharya
24
Mrs. Nirmala Kansakar
22
Dr. Anup Shresthacharya
18
Bhikkhuni Keshawati
22
Ven. Bhikkhu Dr. Amritananda Mahasthavir
20
Ven. U Chandramani Mahasthavir
0
Padma Sundar Shakya
24
Nippon (Japanese) Peace Pagoda
22
Peace Lamp, Lumbini
19
Swayambhu Mahachaitya, Lumbini
0
Swayambhu Mahachaitya, Lumbini
17
Korean Monastery
19
Maya Devi Temple, Lumbini
21
Maya Devi Temple, Lumbini
23
Maya Devi Temple, Lumbini
20
Swayambhu Mahachaitya, Lumbini
21
Lord Buddha's Statue
19
Lord Buddha's Statue
0
Swayambhu Mahachaitya, Lumbini
24
Swayambhu Mahachaitya, Lumbini
22
Sketch of Dharmodaya Vihar, Lumbini
20
Swayambhu Mahachaitya, Lumbini
22
1 - 60 of 80 Photos

Latest News & Activities

For latest news and activities, please visit our Facebook Account