Dharmodaya Sabha

Nepal's National Buddhist Association (Estd. 1944),
Nepal chapter of World Fellowship of Buddhists (WFB) 

Recently Added Photos

Sanu Raja Shakya
65
Padma Jyoti
66
Gambhir
64
Gam Prasad Gurung
69
66
Ven. Bhikkhu Maitri Mahathero
63
Deu Bahadur Magar
86
Mahesh Kumar Chaudhary
54
Rev. Sridhar Rana Rinpoche
346
Sagar Man Bajracharya
63
Dr. Vajra Raj Shakya
215
Man Bahadur Chaudhary
71
Dr. Keshav Man Shakya
65
Mrs. Janaki Tuladhar
64
Prem Sundar Tuladhar
63
Suwarna Muni Shakya
62
Ven. Bhaddiya Mahathero
107
Krishna Gopal Shrestha
61
Siddi Das Sayemi
61
Namgyal Shrestha
58
Chakor Man Shakya
63
Padma Jyoti
82
Krishna Man Gubhaju
77
Nabin Chitrakar
58
Ven. Thungram Gyaltul Rinpoche
58
62
0
Loke Darshan Bajracharya
59
Ven. Shangpa Rimpoche
64
Rev. Yagyaman Pati Bajracharya
62
Surya Mangal Vihar, Taulihawa
73
Ms Sujata Manandhar
76
Munundra Ratna Bajracharya
61
Bir Singh Ghale
62
Ven. Bhikkhu Gnanpurnik Mahasthavir
51
Raj Kumar Chhukka
67
Pro.Suwarna Sakya
74
Mr. Panchabir Singh Tuladhar
73
Mr.Buddhi Raj Bajracharya
73
Mrs. Nirmala Kansakar
58
Dr. Anup Shresthacharya
64
Bhikkhuni Keshawati
63
Ven. Bhikkhu Dr. Amritananda Mahasthavir
62
Ven. U Chandramani Mahasthavir
14
Padma Sundar Shakya
49
Nippon (Japanese) Peace Pagoda
47
Peace Lamp, Lumbini
59
Swayambhu Mahachaitya, Lumbini
12
Swayambhu Mahachaitya, Lumbini
60
Korean Monastery
60
Maya Devi Temple, Lumbini
67
Maya Devi Temple, Lumbini
61
Maya Devi Temple, Lumbini
66
Swayambhu Mahachaitya, Lumbini
63
Lord Buddha's Statue
57
Lord Buddha's Statue
0
Swayambhu Mahachaitya, Lumbini
63
Swayambhu Mahachaitya, Lumbini
63
Sketch of Dharmodaya Vihar, Lumbini
62
Swayambhu Mahachaitya, Lumbini
67
1 - 60 of 80 Photos