Recently Added Photos

Sanu Raja Shakya
49
Padma Jyoti
51
Gambhir
47
Gam Prasad Gurung
51
48
Ven. Bhikkhu Maitri Mahathero
47
Deu Bahadur Magar
85
Mahesh Kumar Chaudhary
52
Rev. Sridhar Rana Rinpoche
52
Sagar Man Bajracharya
49
Dr. Vajra Raj Shakya
161
Man Bahadur Chaudhary
56
Dr. Keshav Man Shakya
48
Mrs. Janaki Tuladhar
48
Prem Sundar Tuladhar
46
Suwarna Muni Shakya
47
Ven. Bhaddiya Mahathero
100
Krishna Gopal Shrestha
45
Siddi Das Sayemi
48
Namgyal Shrestha
44
Chakor Man Shakya
48
Padma Jyoti
66
Krishna Man Gubhaju
49
Nabin Chitrakar
45
Ven. Thungram Gyaltul Rinpoche
50
46
0
Loke Darshan Bajracharya
46
Ven. Shangpa Rimpoche
47
Rev. Yagyaman Pati Bajracharya
48
Surya Mangal Vihar, Taulihawa
55
Ms Sujata Manandhar
55
Munundra Ratna Bajracharya
47
Bir Singh Ghale
48
Ven. Bhikkhu Gnanpurnik Mahasthavir
50
Raj Kumar Chhukka
50
Pro.Suwarna Sakya
59
Mr. Panchabir Singh Tuladhar
59
Mr.Buddhi Raj Bajracharya
53
Mrs. Nirmala Kansakar
43
Dr. Anup Shresthacharya
46
Bhikkhuni Keshawati
50
Ven. Bhikkhu Dr. Amritananda Mahasthavir
48
Ven. U Chandramani Mahasthavir
1
Padma Sundar Shakya
49
Nippon (Japanese) Peace Pagoda
47
Peace Lamp, Lumbini
46
Swayambhu Mahachaitya, Lumbini
1
Swayambhu Mahachaitya, Lumbini
43
Korean Monastery
45
Maya Devi Temple, Lumbini
54
Maya Devi Temple, Lumbini
52
Maya Devi Temple, Lumbini
50
Swayambhu Mahachaitya, Lumbini
49
Lord Buddha's Statue
42
Lord Buddha's Statue
0
Swayambhu Mahachaitya, Lumbini
47
Swayambhu Mahachaitya, Lumbini
49
Sketch of Dharmodaya Vihar, Lumbini
44
Swayambhu Mahachaitya, Lumbini
51
1 - 60 of 80 Photos

Latest News & Activities

For latest news and activities, please visit our Facebook Account